mauki.sk

Krtek, hryzec a hraboš

Souměrné hromádky zeminy v trávníku – práce krtka obecného

Krtko, hryzec a hraboš to sú tri obyvatelia v našom tesnom susedstve, sú opradení rôznymi príbehy, mnohokrát až legendami o ich živote, počtu, chytrosti a vytrvalosti. A ak sa skríži ich každodennej túžba po potrave s najväčším škodcom našej matičky zeme človekom, je viac než isté, kto bude mať navrch, najmä keď ani s inou možnosťou človek, pán všetkého tvorstva nepočíta. Hlavným argumentom pre hromadné likvidácia krtkov, hlodavcov, hrabošov a iných človekom zatratených živočíchov je ich nemalé množstvo. Málokto si však uvedomí, že aj tieto počty do istej miery závisí na úpravách životného prostredia práve človekom. O osvetu sa ľudia väčšinou zaujímajú, až keď je skoro neskoro a aj preventívne opatrenia sa vykonávajú až v čase, keď sa krtko, hryzec a hraboš krytí pod nemalú vrstvou zeminy už rozhodli vybudovať svoje teritórium tam, kde je pokoj, stály dostatok potravy a možnosť vybudovania pre nich bezpečného domova a v núdzi i úkryte. Tieto všetky a mnoho ďalších ideálnych podmienok vytvára ich nepriateľ človek dobrovoľne a navyše mnohokrát aj s veľkým úsilím. V pote tváre vybuduje v okolí romanticky sa vlniaceho potoka golfové ihrisko, kde sa všemožným spôsobom snaží o odľahčenú pôdu s dostatkom živín pre čo najdokonalejšie druhy shrabaný lístie umiestnené za plotom golfového ihriska. Shrabané listí umístěné za plotem golfového hřiště. Zde si krtka obecného přímo pěstují.Tu si krtka všeobecného priamo pěstují.trávníků. Potok, umelé a prírodné nádrže alebo husté krovie a les to sú ideálne úkryty pre hryzce, hraboša aj krtka a kyprá pôda plná živín, alebo nová výsadba poskytuje pre nich dostatok potravy. Podobne sú na tom futbalové ihriská s pravidelne udržiavaným a zavlažovanými trávnikom, mnohokrát lemovaná stromami, ktoré nenásilne oddeľujú pole, lúku, alebo sú už začiatkom lesa. Aj vo svojich domovoch ľudia svojou činnosťou vytvárajú pre seba kultivované prostredie často v rozpore so samotnou prírodou, prostredie plné nových kríkov a stromov, pokiaľ možno čo najviac sa odlišujúcich od okolia. V mene ekológie zakladajú komposty a mulčujeme trávníky a tým aj bohužiaľ vytvárajú prostredie príťažlivé pre hryzce, krtkov aj hraboša, oplývajúca hojnosťou potravy a jej jednoduchým úlovkom. Už pred samotnou stavbou či golfového, alebo otvoreného futbalového ihriska aj pred stavbou domu a všetku snahou o čo najkrajšie záhradu muselo byť investorovi jasné, že škodcovia tu boli skôr ako on.Mauki - likvidace hryzce vodního na zahradě rodinného domu
Ani krásne a vysoké oplotenie so sofistikovaným kamerovým systémom nezabráni krtkovi, hrabošům a už vôbec nie hryzcům k návratu do teritória, z ktorého je predtým vyhnal hluk a vibrácie stavebných strojov. Naviac je do týchto starostlivo udržiavaných lokalít správcovi trávnikov a údržba záhrad neodolateľným spôsobom lákajú. Hryzcům, hrabošům a aj krtkom sa tu ponúka pomerne ľahko získané veľké množstvo potravy. Všade okolo je dostatok čerstvých šťavnatých korienkov zo stromov a kríkov, na krtka tu čaká miesto inde vysušené a tvrdé krajiny vlhká a kyprá pôdy plná dážďoviek, veľakrát hromadiacich sa v priľahlých kompostoch. Likvidácia opadaného lístia, alebo pokosenej trávy sa rieši jej hromadením v areáli, alebo tesne za plotom a extenzívnu plochy ihrísk a ich okolia sa takmer neudržujú. Prečo by sa mal krtko, hryzec aj hraboš dobrovoľne držať len "za plotom" v miestach pre nich menej výhodných. Len ten, kto sa v spôsobe života krtkov, hlodavcov a hrabošov dobre vyzná, dokáže vo vážnych prípadoch prijať správne rozhodnutia a primeraným a odborným spôsobom vykonať účinné protiopatrenia. To platí predovšetkým o hryzce a hraboše, lebo sú to oni, kto privádzajú záhradníka, ovocinára alebo aj poľnohospodárov takmer k šialenstvu.

Mauki - likvidace hryzce na hrázi vodního náhonu. Hráz je již perforovaná natolik, že při vzestupu vody je ohrožena její neprodyšnost.

Na rozdiel od nich má krtko s nimi podobný iba podzemné spôsob života, vytváranie chodieb a tým aj vyhrňovaniu vydolované zeminy na povrch. Hraboše a krtkovia dokonca používajú aj rovnaké chodby, a preto môže dôjsť pri ich likvidácii k jednoduchej zámene. Ničenie hrabošov a hryzcov je z dôvodu ochrany rastlín a stromov úplne oprávnené a mnohokrát nevyhnutné. Ale krtko škodcom nie je, je svojimi vydolovanými kôpkami len určitú komplikácií. Nesmie sa ale jeho loveckým teritóriom stať pestovaný trávnik záhrady rodinného domu, futbalového alebo golfového ihriska. Predovšetkým tu je krtek pre greenkeepery mierne povedané nevítaným hosťom a o to viac, keď sa jeho smerom záujmu stane v pote tváre udržiavaný green už tak trpiace od "menej zručných" členov. V tomto prípade nie je známy osvedčený spôsob vypudenie krtka do miest, kde by bola jeho činnosť tolerovaná a je bohužial nutná jeho likvidácia. Krtko nie je na rozdiel od našich nemeckých a rakúskych susedov chráneným divoko žijúcim živočíchom a dokonca v týchto krajinách nesmie byť bez osobitných povolení chytanie, alebo zlikvidované, ale len vyhnaný. Samotného by ma zaujímala táto predpísaná metóda pre vyhnanie krtka zo svojho teritória. 
Osamocená „krtečina“ uprostřed hřiště znamená návrat krtka obecného do svých chodeb.U nás je krtek všeobecný považovaný za škodcu nepriamo a nielen pre jeho rýľovacie aktivitu, ale predovšetkým preto, že svojimi chodbami napomáha hryzcům a hrabošům k osídľovania ďalších teritórií. Na druhú stranu aj napriek tejto skutočnosti a napriek jeho veľkou početnosť je potrebné si uvedomiť, že krtko je stavovec patriaci do živočíšneho podkmeňom s ústrednou nervovou sústavou a kostrou zloženú z chrbtice a lebky a spadá do triedy cicavcov (telo má pokryté chlpom, zuby rôznych tvarov a je teplokrvný). Preto jeho prípadná likvidácia v Českej republike musí byť v súlade s týracím zákonom č. 246 / 1992Sb. , A len za situácie, kedy svojou činnosťou krtko spôsobuje škody. Jednou z mála tzv. Humánnych metód likvidácie škodca je použitie oxidu uhoľnatého v kombinácii s oxidom uhličitým, metóda, na ktorej je založený práve princíp stroja Mauki

Bývalý potok regulovaný v plastové trubce zasypaný posekanou trávou. Víc pro hryzce a krtka snad už nemůžete ani udělat.
Potok dělící golfové hřiště. Ideální útočiště hryzců a krtků. Nečištěný propustek - útočiště krtka obecného Odvodnění vody v blízkosti greenu. Je otázkou času rozšíření teritoria krtka obecného i na něj.

"Usmrcovanie musí byť v súlade s požiadavkami zákona a nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania (predovšetkým čl. 3 a prílohy I). Použitie oxidu uhoľnatého (CO), prípadne v zmesi s ďalšími plynmi napr. Oxidom uhličitým (CO2) vo vysokej koncentrácii, ktorá vyvolá okamžitú smrť pre situácie iné ako porážka, nie je v rozpore s požiadavkami Prílohy I (body č. 5, 6), nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania. "  

Mauki v eshope

Viac o krtkovi všeobecným, hryzce vodným a hraboši poľným

Rozlišovacie znaky medzi hryzcom, hrabošom a krtkom

Otevřený výstupní otvor krtka obecného Hryzce, hraboše a krtkovia sa vyskytujú všade na celom svete a v značnom počte. Ak si ale záhradník, alebo poľnohospodár sťažuje na hraboša, vo väčšine prípadov sa jedná o hryzce vodného. U nás sa hlodavcami vyskytujú v dvoch formách života, forme podzemné a vodné, obe formy bez rozlíšenia ich vzhľadu. Krtiny nielen na trávniku sú zasa dávané jasne za vinu krtkovi, ale skutočnosť je mnohokrát iná. Bez pozorovanie skrytého spôsobu života nie je možné jednoznačne prisúdiť chodby krtkom alebo hrabošům a kôpky zeminy krtkom alebo hryzcům. Hryzec je považovaný za najobávanejšieho škodcu s veľmi obtiažnou likvidáciou. Napadnutie záhrady alebo poľa hryzce sa objaví vtedy, keď je pôda dostatočne samovoľne utlačia a rastliny majú silné korene. Na rozdiel od krtkov čerstvo skultivovaná, navezení, alebo poorané zemina nie je hryzce osídľovania. Pre vytváranie chodieb hryzce pôda nesmie byť sypká, alebo naopak tvrdá a suchá. Hryzce na rozdiel od krtkov uvoľnenú zeminu vzniknutú pri budovaní chodieb čiastočne utlačíme, čiastočne ju nahrnú do voľných priestorov, alebo do neobývateľných chodieb.Otevřený výstupní otvor hryzce vodního Len málo zeminy sa ich činnosťou dostane na povrch (krtko všetku zeminu, ktorá pri rozširovaní chodieb vzniká vyhrabáva na povrch). Hryzce na zmeny v ich chodbách reagujú takmer okamžitými opravami - zahrabáváním (v mieste otvoru vytvárajú hlinenú zátku). Predpoklad úspešnej likvidácie je bezpečné nájdenie a poznania hryzcových chodieb. Jednou z metód je detekcia chodby (napr. Sondovacej tyčou - na spodnom konci kuličkovími rozšírenú). Chodba hryzce, alebo krtka sa pozná podľa náhleho prieniku do zeme v priestore vzniku sondy do chodby. Chodba sa odkryje (rýľom, záhradné lopatkou) v dĺžke 20 - 30 cm na 10-20 miestach.
Ak budú chodby ráno opäť zahrabali jedná sa o chodbu obývanú hryzce. Ak bude ráno chodba odkrytá, jedná sa o opustenú chodbu, alebo o chodbu obývanú krtkom všeobecným.

Aby nedochádzalo k zámenám medzi škody spôsobujúcim hryzce, hraboše alebo menej podielmi krtkom všeobecným, uvádzame aj niekoľko základných rozlišovacích znakov.


 

Hryzec vodný

Hraboš poľný Krtek všeobecný
Vzhľad

Dĺžka tela 13-17cm
Dĺžka chvosta 8-12cm
Srsť červenohnedá - hnedosivá

Dĺžka tela 9-12cm
Dĺžka chvosta 4cm
Srsť hnedá, tmavo šedá
Dĺžka tela 13-17cm
Dĺžka chvosta 3cm
Srsť šedočierna - šedohnedá
Chodby

Oválne na výšku
4-6 cm široké
6-8 cm vysoké
Bez koreňov rastlín
Len niekoľko bočných chodieb

Okrúhle, priemer 3-4cm
Časté nadzemné chodníky
Rozvetvené s otvorenými otvormi
Mierne oválne na šírku
5-6cm široké
4-5cm vysoké
V chodbách sú korene rastlín
Početné rozvetvené bočné chodby,
mnohé sú slepé
Dĺžka chodieb 25 metrov Systémy chodieb sú vzájomne prepojené 100 metrov a viac
Výstupný otvor 

U otvorov nakousané rastliny
Po otvorení sú do 6 hodín upchané

Veľké množstvo otvorov,
u nich rozdrvené zvyšky listov a stoniek
U otvorov nie sú žiadne nakousané rastliny
Po otvorení chodby býva aj niekoľko dní neuzatvorené
Kôpky zeminy Pretiahnuté, ploché
Mimo ústie chodby
Vľavo, alebo vpravo od chodby
Hrudovitá štruktúra
 Roztrúsená zemina pri vchodoch Veľké, kruhové,
rovnomerne navŕšené od ústia chodby
Nad hlavnou chodbou
Jemnejšie pôdna štruktúra
Nadvihnutí pôdy za snehu Priamy priebeh
Dĺžka niekoľko metrov
V pôde sú časti rastlín
Chodby bezprostredne pod snehom  Rozličný tvar, vidlicovito rozvetvené
Pôda bez rastlín a koreňov
Životný priestor Vlhké pôdy, priekopy, brehy
potokov, svahy, lúky,
listnaté a zmiešané lesy,
záhrady, ovocné sady, vinohrady
Polovlhké až suché pastviny,
listnaté lesy, záhrady a parky
Polovlhké až suché pastviny,
listnaté lesy, záhrady a parky
Potrava  Bylinožravec - korene rastlín,
stromov, zeleniny
Zelené časti rastlín, semená,
korene
Hmyzožravec - červy, hmyz,
larvy, kukly aj slimáky
Rozmnožovanie 3-5 vrhov ročne
po 5 mláďatách
10-15 vrhov ročne
po 4-8 mláďatách
1-2 vrhy
po 3-5 mláďatách
Likvidácia Mauki - zmesou oxidu uhličitého a uhoľnatého bez obmedzenia Mauki - zmesou oxidu uhličitého a uhoľnatého bez obmedzenia Mauki - zmesou oxidu uhličitého a uhoľnatého len v prípade vzniku škôd

protikopirovani